Robert Bańkosz
Bojkowskie Gadki

W Bieszczadach i na pogórzu, po stronie polskiej i ukraińskiej bardzo wiele jest miejsc, które przekaz ludowy i legendy wiążą z najsłynniejszym zbójnikiem Karpat Wschodnich Oleksie Doboszu i jego bracie Iwanie. Legendę Oleksy rozsławili zarówno polscy jak i ukraińscy pisarze i poeci przełomu XIX i XX w. Polskiemu czytelnikowi Dobosz jest znany głównie dzięki wybitnemu piewcy Huculszczyzny – Stanisławowi Wincenzowi.

Robert Bańkosz – urodził się zbyt szybko, przed dobą komputerów i internetu, toteż zmuszony był w młodości do szukania sobie innych zajęć. Jednym z nich było chodzenie po górach, a że Bieszczady były najbliżej, stały się głównym celem pieszych wypraw. Ich piękno ale i przerażająca pustka dolin, smutek cerkwi i cmentarzy oraz zagadkowa cisza połonin zaintrygowały go i skłoniły do szukania śladów życia.

Cały artykuł w magazynie "Bieszczadnik" nr 2.
[wersja papierowa] [wersja elektroniczna]