O Bieszczadniku - Bieszczadnik
Ursa Maior

Głównym celem Bieszczadnika jest wzbudzanie wśród mieszkańców i gości Bieszczad dumy z zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu, wzmacnianie identyfikacji z regionem, stymulowanie inicjatyw służących przyrodzie i kulturze regionu.

Bieszczadnik to magazyn o ludziach i dla ludzi, piszemy o:

  • ludziach i ich sposobach na życie,
  • ciekawych pomysłach,
  • turystyce przyrodniczej i „czystym” biznesie,
  • bogactwie przyrody i kultury Bieszczadów, które może stanowić inspirację dla różnych inicjatyw.

Obecnie ukazujemy się w formule kwartalnika.


Nawet tu czytają Bieszczadnika!