Andrzej Czech, 2012
Rozładunek pierwszego numeru Bieszczadnika!

Rozładunek przez dzielnego kuriera DPD

Ciężka praca naczelnego

Bieszczadnik na głowie naczelnego

Bieszczadnik w swym środowisku naturalnym

Plakat dla oznakowania punktów sprzedaży i dla wiernych czytelników